Escuela Niño Obrero

Børnene på Niño Obrero er blandt de fattigste og mest udsatte i Antigua, og de ville ikke gå i skole, hvis ikke Niño Obrero tilbød dem undervisning. Mange er børn af enlige mødre, af forældre med misbrugsproblemer, eller de er forældreløse og bor hos slægtninge. Skolen ligger lige bagved markedet og busstationen i Antigua, og en del af børnene arbejder på markedet, når de ikke er i skole.

Der undervises hovedsageligt i matematik, læsning, skrivning og engelsk, og børnene er i alle aldre, da nogle først har påbegyndt skolegang sent. Mange børn er omsorgssvigtede og fejlernærede, og skolen forsøger at give børnene mad hver dag. Derudover bestræber de sig også på at involvere børnenes familier og undervise forældrene i ernæring, sundhed og lignende. Som volontør arbejder man som lærer eller hjælpelærer, og derudover kan man hjælpe ved at arrangere lege og aktiviteter for børnene.

Desværre kæmper projektet dog med økonomien og er afhængig af donationer, da der ingen fast sponsor er. Derfor er der en smule inkonsistens i, hvad skolen kan tilbyde børnene, men til gengæld er det et sted, hvor man virkelig kan gøre en forskel! Der er altid brug for ekstra hænder, og volontører kan få meget ansvar.