Los Patojos

Projektet “Los Patojos” betyder børnene og er en efterskole/fritidsordning, hvor børn bliver undervist, laver lektier og leger. Det er placeret i landsbyen Jocotenango 10-15 minutters buskørsel fra Antigua.

Projektet startede i 2003 hvor direktøren Pablo Romero Fuentes begyndte at organisere forskellige kulturelle og uddannende arrangementer for børn og unge. I første omgang går det ud på at få børnene væk fra gaderne, hvor de ofte udsættes for kriminalitet og flere tilfælde ender med at blive en del den. Derudover går projektet ud på at undervise disse børn og unge i engelsk, matematik, deres rettigheder, mm. Pablo har en filosofi om, at rige og fattige børn kan og bør vokse op sammen og anerkende hinanden som lige mennesker. Derfor er projektet for alle børn, fra fattige familier såvel som fra rige. Størstedelen af børnene er dog fra fattige familier med hårde vilkår, der påvirker børnene meget direkte. Der er pt. ca. 125 børn tilknyttet projektet.

”Los Patojos” er meget åbent overfor volontører, og arbejdsperioden kan være kort eller lang. Man har som volontør meget frie hænder. Dette betyder, at man kan starte alle de undervisningsklasser, man vil, om stort set hvilket som helst emne man ønsker. Sprog, dans, musik, teater, gøgl osv. kan man undervise i, bare man selv står for arbejdet og sørger for at initiativet bliver til noget. Som volontør er man herudover omsorgsperson, lektiehjælp og legekammerat. Ved første indtryk kan arbejdet inden for projektets vægge virke kaotisk. Her skal man holde sig for øje at de fleste børn kommer fra skolen og er fyldt med energi. Ledelsen er meget åbne overfor nye tiltag. Man kan derfor som frivillig med til at forbedre, udvikle og promovere ”Los Patojos”.