ABEI

Projektet er et dagtilbud i Quito for 25 ”specielle børn”. Hermed menes børn i alderen 1-5 år, der har et handicap eller er underudviklede pga. fejlernæring. Børnene får ernæringsrigtig mad og bliver hjulpet og stimuleret til en bedre udvikling. Som volontør bistår man …

Inskriptionsafgiften er 100 $.